คำย่อ อักษรย่อ


  DLD ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DLDDyslipidemiaโรคไขมันในเลือดสูง (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)