คำย่อ อักษรย่อ


  DM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DMDiabetes Mellitusโรคเบาหวาน (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)