คำย่อ อักษรย่อ


  AE ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AEAcute exaerbationการกำเริบฉับพลัน (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)