คำย่อ อักษรย่อ


  URI ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
URIUpper Respiratory Infectionการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)