คำย่อ อักษรย่อ


  DF ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DFDangue Feverไข้เลือดออกระยะแรก (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)