คำย่อ อักษรย่อ


  Fx ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
FxFractureกระดูกหัก (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)