คำย่อ อักษรย่อ


  AWS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AWSAlcohol Withdrawal scoreการประเมินกลุ่มอาการจากการถอนแอลกอฮอล์ (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)