คำย่อ อักษรย่อ


  พล.ปตอ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พล.ปตอ.กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน -