คำย่อ อักษรย่อ


  GCS ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GCSGlas glow coma scoreคะแนนการประเมินการตอบสนองทางระบบประสาท (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)