คำย่อ อักษรย่อ


  Tx ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
TxTreatmentการรักษา (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)