คำย่อ อักษรย่อ


  Rx,Px ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Rx,PxMedical Prescribtionเอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาดูแลรักษาคนไข้ (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)