คำย่อ อักษรย่อ


  Ddx ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DdxDifferential Diagnosisการวินิจฉัยแยกโรค (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)