คำย่อ อักษรย่อ


  Dx ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DxDiagnosisการวินิจฉัยโรค (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)