คำย่อ อักษรย่อ


  IMP ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
IMPImpressionการวินิจฉัยแรกรับ (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)