คำย่อ อักษรย่อ


  พญ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พญ.แพทย์หญิง -