คำย่อ อักษรย่อ


  Ext ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ExtExtremityระยางค์(แขน ขา) (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)