คำย่อ อักษรย่อ


  HEENT ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HEENTHead Ear Eye Nose Throatศรีษะ หู ตา จมูก คอ (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)