คำย่อ อักษรย่อ


  GA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GAGeneral Appearanceลักษณะภายนอกทั่วไป (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)