คำย่อ อักษรย่อ


  HT ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HTHeightส่วนสูง (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)