คำย่อ อักษรย่อ


  T ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
TTemperatureอุณหภูมิ (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)