คำย่อ อักษรย่อ


  RR ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
RRRespiratory Rateอัตราการหายใจ (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)