คำย่อ อักษรย่อ


  PR ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PRPulse Rateอัตราชีพจร (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)