คำย่อ อักษรย่อ


  พงส. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พงส.พนักงานสอบสวน -