คำย่อ อักษรย่อ


  PE ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PEPhysical Examinationการตรวจร่างกาย (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)