คำย่อ อักษรย่อ


  PH ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PHPast historyประวัติอดีต (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)