คำย่อ อักษรย่อ


  PI ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PIPresent illnessประวัติปัจจุบัน (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)