คำย่อ อักษรย่อ


  CC ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CCChief Complaintประวัติสำคัญที่มารพ. (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)