คำย่อ อักษรย่อ


  LAB ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
LABLABORATORYแผนกห้องปฏิบัติการ (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)