คำย่อ อักษรย่อ


  PT ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PTPHYSICAL THERAPYแผนกกายภาพบำบัดและฟื้นฟู (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)