คำย่อ อักษรย่อ


  IPD ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
IPD INPATIENT DEPARTMENTแผนกรักษาผู้ป่วยใน (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)