คำย่อ อักษรย่อ


  ANC ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ANC Ante natal careการดูแลก่อนคลอด (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)