คำย่อ อักษรย่อ


  OB-GYN ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
OB-GYNOBSTRETIC GYNECOLOGYสูติ-นรีเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะสตรีและการตั้งครรภ์) (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)