คำย่อ อักษรย่อ


  พขร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พขร.พนักงานขับรถ -