คำย่อ อักษรย่อ


  ORTHO ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ORTHOORTHOPEDICศํลยกรรมกระดูก(การรักษาโรคกระดูกด้วยยาหรือการผ่าตัด) (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)