คำย่อ อักษรย่อ


  SUR ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SUR SURGICALศัลยกรรม(การรักษาด้วยการผ่าตัด) (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)