คำย่อ อักษรย่อ


  PED ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PEDPEDIATRICกุมารเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะเด็ก) (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)