คำย่อ อักษรย่อ


  MED ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MED MEDICINEอายุรกรรม(การรักษาด้วยยา) (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)