คำย่อ อักษรย่อ


  OPD ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
OPD OUTPATIENT DEPARTMENTแผนกผู้ป่วยนอก (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)