คำย่อ อักษรย่อ


  LR ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
LR LABOR ROOMห้องคลอด (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)