คำย่อ อักษรย่อ


  OR ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
OROPERATING ROOMห้องผ่าตัด (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)