คำย่อ อักษรย่อ


  ER ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
EREMERGENCY ROOMห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)