คำย่อ อักษรย่อ


  พกส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พกส.พนักงานเก็บค่าโดยสาร -