คำย่อ อักษรย่อ


  WFM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
WFMWorks for meสำหรับฉันแล้วได้ผลนะ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)