คำย่อ อักษรย่อ


  U ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
UYouคุณ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)