คำย่อ อักษรย่อ


  TIA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
TIAThanks in advanceขอบคุณล่วงหน้า ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)