คำย่อ อักษรย่อ


  SYS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SYSSee you soonแล้วพบกันใหม่ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)