คำย่อ อักษรย่อ


  พ.ศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.ศ.พุทธศักราช -