คำย่อ อักษรย่อ


  SIT ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SITStay in touchแล้วติดต่อกันใหม่ ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)