คำย่อ อักษรย่อ


  NP ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NPNo problemไม่มีปัญหา ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)