คำย่อ อักษรย่อ


  NBD ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NBDNo big dealไม่มีปัญหาเรื่องเล็กน้อย ( อักษรย่อ ตัวย่อภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการแชทตามอินเตอร์เน็ต, sms)